Aj napriek nepriaznivej epidemiologickej situácii sa mestskí poslanci museli znova stretnúť. Dôvod mali vážny. Potrebovali rozhodnúť o novom rozpočte mesta Poprad na rok 2021.

tan-generator-4789656_960_720

Návrh poslanci odhlasovali a rozpočet je zostavený ako vyrovnaný v celkovej výške 70 643 600 eur.

Podľa predloženého materiálu má mesto ako bežné príjmy 48,2 milióna eur a bežné výdavky vo výške viac ako 50 miliónov eur. Kapitálové príjmy sú rozpočtované vo výške 434 000 eur a kapitálové výdavky vo výške 19,4 milióna eur.

Schodok bežného rozpočtu je rozpočítaný na viac ako 1,85 milióna eur a takisto sa zapojili prostriedky z rezervného fondu. Schodok by mal byť spôsobený očakávaným úbytkom z výnosu ktoré prinášali dane z príjmu a nárastom  toho, že jednotlivé odbory a oddelenia mali požiadavky tiež aj na bežné výdavky. Pokles výnosu dane z príjmov je spôsobený ekonomickou situáciou v dôsledku zavedenia opatrení kvôli ochoreniu COVID–19.

 „Kapitálové výdavky mesta dosahujú takmer 19,5 milióna eur, čiže je to veľmi veľa investícií a veľmi veľa práce, ktoré mesto čakajú,“ povedala Sedláková

„Rozpočet je postavený zodpovedne s optimálnym prihliadnutím na veľké riziká, hlavne v príjmovej časti, ktoré vyplývajú najmä z ekonomických následkov pandémie. Žijeme ťažké časy a tomu zodpovedá aj mestský rozpočet. Finančná komisia prerokovala návrh rozpočtu 23. novembra a jednohlasne odporúča MsZ ho schváliť. Rozpočet je však výsledkom kompromisu a inak ako kompromisom to ani nejde,“ povedal predseda finančnej komisie Marián Barilla.

Kompletný rozpočet mesta nájdete na tomto odkaze : https://mobil.poprad.sk/download_file_f.php?id=1260165


 

Zdroj :

https://poprad.dnes24.sk/zastupitelstvo-rozhodlo-schvalilo-navrh-buducorocneho-rozpoctu-mesta-377468

ilustračné fotky : pixabay.com

ZANECHAŤ ODPOVEĎ

Zadajte svoj komentár!
Zadajte svoje meno tu